Pályázatok- EFOP-5.2.2

EFOP-5.2.2-17-2017-00137

Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség

Sajtóközlemény            

Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség az Európai Unió forrásából 49.996.755 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-5.2.2-17-2017-00137 azonosítószámú Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című projekt keretén belül, mely során hálózati együttműködések kiépítése és működtetése, a tapasztalatcsere folyamatának erősítése valósult meg az együttműködő partnerek között. A szerződött támogatás összege 49.996.755 Ft. A támogatás mértéke 100 %.

A projekt keretében a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház külföldi partnerei bevonásával olyan nemzetközi együttműködéseket kíván kialakítani, melyek célja a társadalmi együttélés javítását, a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását célzó intézkedések kidolgozása, megismerése és terjesztése. A projekt keretében hálózati együttműködések kiépítése és működtetése, a tapasztalatcsere folyamatának erősítése valósul meg az együttműködő partnerek között. Az együttműködő partnerek egy területen, egy tevékenységi körben működnek, céljaik és törekvéseik megegyezők, így összehangolt és hatékony együttműködéseket valósíthatnak meg tapasztalataik és fejlesztési elképzeléseik felhasználásaival.

A projekt által érintett közvetlen célcsoport tagjait humán szolgáltató intézmények (civil szervezetek, egyesületek, egyházak) dolgozói alkotják, akik a létrejövő tudásanyagokat munkájuk során hasznosítani tudják. A projekt célja a bemutatott társadalmi kihívások kezelését szolgáló tudásanyag bővítése és a célcsoport számára mintaprogramok, társadalmi összetartást elősegítő intézkedések megvalósítása, bemutatása. A projekt keretében az alábbi tevékenységek, célok valósulnak meg:

– hátrányos helyzetű személyek életkörülményeit, esélyeit javító intézkedések nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése

– nemzetközi hálózatépítés

– a szolgáltatások tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása

– kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása

– kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

– közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel

– műhelymunka, tanulmányút szervezése

– tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében

– módszertani-szakmai összegzés, szakmai ajánlások megfogalmazása

Projekt megvalósítás kezdete: 2018.01.01.

Projekt befejezése: 2019.12.31.

További információ kérhető:

Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség

Cím: 3529 Miskolc, Sibrik Miklós utca 9.

E-mail: attilagecse@gmail.com

Honlap: http://miskolcefop522.hu/palyazatok/

Projekt megvalósítás 2019.12.31.

2019.12.31.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2019.12.31 között megvalósult rendezvények:

Szakmai műhely munka 12 alkalommal, tanulmányút 9 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés, konferencia 2 alkalommal, eredmények terjesztése széles körben 3 alkalommal, képzéshez kapcsolódó rendezvény 2 alkalommal, nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés 3 alkalommal, szakmai program 4 alkalommal.

A kutatás, jógyakorlatok gyűjtése és a módszertani ajánlás elkészült. A szakmai műhelyek, tanulmányutak, előadások során a hazai és nemzetközi partnerekkel folyamatossá vált a kapcsolattartás, az együttműködés, mely révén a gyakorlatban is megvalósult a hálózatépítés.

Református cigánymisszió II.

2019.11.21.

A cigánymissziós gyülekezetek részére minden tavasszal az európai imanaphoz kapcsolódva országos találkozót és imanapot szerveznek, ősszel pedig többnapos konferenciát. A jó példák megosztásán, az aktuális kérdések megvitatásán kívül az együttlétből fakadó megerősödés is célja e találkozóknak.

A cigánymissziós stratégia fontos elemei a református oktatás egyes intézményei, például a szakképző iskolák és a roma szakkollégiumok. Az elmúlt három évben tizenhárom gyülekezetben jött létre a HEKS támogatásával valamilyen roma gyermek- vagy ifjúságsegítő program. Hét településen tanoda működik, Vilmányban pedig egy Biztos Kezdet Ház és egy tanulást segítő intézményt integráló, összesen kb. száz gyermekkel foglalkozó ún. “Menedékház” . Ezenkívül négy településen uniós pénzből is létesült tanoda.

Több gyülekezet a Biztos Kezdet Házak kisebb testvéreként baba-mama-köröket alapított.

B.A.Z. megyében a cigánymisszió lelkészek tevékenységéhez kötődik. Megkülönböztethetünk kifejezetten cigány gyülekezeteket és vegyes gyülekezeteket.

2019.11.17.

2010 óta működik öt felekezet (evangélikus, református, pünkösdi, baptista és metodista) közös tevékenysége révén a Protestáns Cigánymissziós Fórum, amely rendszeresen szervez ökumenikus találkozókat, konferenciákat, szakmai fórumokat.

Közös kiadványuk az évente négyszer megjelenő Tükör magazin, amelyet a felekezeti hetilapok mellékleteként terjesztenek. A Cigánymissziós Módszertani Füzetek szakmai sorozat a második köteténél tart. A Cigány Módszertani Kutatóközpont által készített kézikönyv kitér a cigánymisszió létjogosultságára, tisztázza a teológiai alapokat, és gyakorlati kérdéseket is tárgyal (pl. egészségügyi nehézségek a mélyszegénységben, gyerekek motiválása a tanulásra, vegyes gyülekezetek kérdései stb.).

A HEKS (Svájci Protestáns egyházak Segélyszervezete) támogatásával rendszeresen szerveznek képzéseket, tréningeket a cigánymisszióban dolgozók számára.

Meghívó 2019.11.22.
Református cigánymisszió I.

2019.11.02.

A református cigánypasztoráció a 20. század elejétől kezdett önállósodni, addig nem vált el a cigány emberek szolgálata az egyház egyéb szolgálataitól. A század közepétől dr. Hadházy Antal lelkipásztor-szociológus munkássága révén a Magyarországi Református Egyház (MRE) cigánymissziója bekapcsolódott az ökumené nemzetközi vérkeringésébe is. Az MRE 1995. II. törvénye, a missziói törvény jelölte ki az irányt a következő évekre-évtizedekre. 2012-2013 folyamán

Az egyház kérdőíves kutatást végzett a témában, melyben mintegy 700 gyülekezet adati gyűltek össze. A kutatás tanulsága szerint a gyülekezetek ötödében 1 fő, további 7 gyülekezetben legalább 5 fő foglalkozik kifejezetten cigánymiszsziós tevékenységgel. A gyülekezetek 12%-ában tartották nagyon jellemzőnek azt, hogy a lelkész személyes felelősséget érez a cigányok között végzett szolgálat iránt. A lelkészek többsége a cigánymissziós szolgálat végzéséhez leginkább a szaktudást és a felkészült munkatársak segítségét hiányolja, illetve ezenkívül az erkölcsi támogatást és a pénzbeli támogatást.

Meghívó 2019.11.12.

2019.11.02.

Konferencia

2019.10.29.

A Miskolcon, 2019. október 24-én rendezett konferencia harmadik előadását Szegedi Judit, a Magyar Ápolási Egyesület Borsod megyei szervezetének elnöke tartotta.

A lélek egészségéről beszélt. Elmondta, hogy a magyar társadalom beteges, és egy beteges társadalomban nehéz egészségesnek lenni.

A lelki egészség: modern társadalmunkban divatossá vált az egészséges életmód, mint téma. Testünk azonban nem lehet egészséges, ha az egyik kulcsfontosságú része, a lélek nincs megfelelő állapotban. Ha lelkünket problémák, gondok gyötrik, az egy ideig tűr, s mint mikor a mérleg egyik nyelve túlterhelődik, kibillen egyensúlyából, s kileng az egyik irányban. Adott esetben, pedig ez az irány határozottan rosszat jelent, és az csupán a súly nehézségétől, tehát a problémák jellegéből és milyenségéből adódik, hogy mekkora is lesz ez a “kilengés”, vagy nevezzük inkább lelki egyensúly felborulásának.

Szólt az emberi kapcsolatok jelentőségéről. Ápoljuk kapcsolatunkat, kedveskedjünk a másiknak, őszinte odafordulással nyilvánítsuk ki másik ember felé, iránt érzett szeretetünket. Ha nincs nagy probléma családunk életében, egy kis odafigyeléssel, beszélgetéssel, őszinte odafordulással, törődéssel jobbá tehetjük önmagunk és családtagjaink életét, érzelmi életét, lelki egyensúlyát.

Kitért a táplálkozási zavarok hatásaira.

Konferencia

2019.10.28.

A Miskolcon, a Megyeháza éttermében 2019. október 24-én rendezett konferencia második előadásának témája a fiatalabb korosztály problémáit érintette. Zám-Dorgai Marianna a “Női egészség és termékenység nyomában” címmel tartott előadást. Beszélt a gyermekvállalás társadalmi jelentőségéről, és arról hogy ezt a kérdést a kormány is kiemelten kezeli. Biológiai fogalmak tisztázása után a termékenységi problémát rejtő ciklusokat magyarázta el naptári illusztráció segítségével. Bemutatta, hogy ezek ismerete különböző élethelyzetbe lévő nők számára lehet fontos és hasznos.

Így például:

  • egyedülálló nők, akik meg szeretnék ismerni termékenységi ciklusukat, egészségüket
  • párok, akik családot terveznek
  • házaspárok, akik meddőséggel küzdenek
  • kismamák a szoptatási időszak során
  • változókor előtt álló nők
  • fiatal lányok, akik a menstruációjuk vagy a ciklusuk során rendellenességeket tapasztalnak
  • nőgyógyászati problémákkal küzdő nők.

Ismertette a Creighton Módszer legfontosabb előnyeit.

Az érdeklődők számára a témával foglalkozó könyvet is ajánlott.

Konferencia

2019.10.27.

A 2019. október 24-én megrendezett konferencián érdekes szakterületek bemutatására került sor.

Az első előadás, amelyet Balázs Ildikó, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-magyarországi Igazgatóságának munkatársa tartott, biztonságos öregkorhoz kapcsolódóan az Alzheimer Cafe – demens betegek és hozzátartozóik fórumáról szólt.

Beszélt arról, hogy az emberek többsége biztonságos öregkort szeretne megérni, elkerülve a kiszolgáltatottságot és függőséget. Korunk egyik legjelentősebb egészségi kihívása az időskorúakkal szemben az Alzheimer-kór és egyéb demenciák, amelyek 2015-ben a világon 46,8 millió embert érintettek, és ezek száma húsz évenként megduplázódik. Magyarországon ez a szám 250 ezer főre tehető, a nők esetében gyakoribb, de a kór által érintett családtagok száma ennek többszöröse. Nekik gyökeresen megváltoztatja mindennapi életüket.

Tapasztalatok szerint Miskolcon is nő a demens betegek száma. Az Őszidő Alapítvány kuratóriuma és a Napsugár Otthon vezetője önkéntes szakemberek bevonásával Miskolcon is megszervezték az Alzheimer Cafét. A kezdeményezést a város vezetői is támogatták.

Az Alzheimer Café Miskolc célja, hogy minél szélesebb körben ismertessék ezt a betegséget, és az ezzel járó nehézségek kezelési lehetőségeit. Segítséget kívánnak nyújtani a hozzátartozóknak. A cél érdekében összefogásra, együttműködésre törekednek az egészségügyi alapellátással, a szociális alapellátással, és a szociális szakellátással.A Művészetek Háza kávézójában egy csésze kávé, tea, üdítő és pogácsa melletti előadások után támogató légkörű beszélgetéseket tartanak, vendégeik megoszthatják tapasztalataikat, aggodalmaikat. Meghallgatást, együttérzést, lelki támogatást kaphatnak egymástól, tanácsot kérhetnek szakemberektől.

A világ felé forduló, szabad akaraton alapuló, munkálkodó élet

2019.10.20.

A kereszténység a külvilághoz való cselekvő viszonyulást követeli meg híveitől. A passzivitás, a tűrés, a beletörődés helyett a világ alakításának, jobbá tételének feladatát rója a benne hívőkre.

Fontos jellemzője az ember szabad akaratába vetett hit. A vonatkozó tanítás szerint Isten szabad akarattal rendelkező lénynek teremtette az embert. A szabadsághoz pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik a felelősség vállalása, viselése. Felelősség, méghozzá nemcsak önmagunkért, hanem a körülöttünk lévő világért, a többi emberért. A szabad akarattal való élés, a felelősség vállalása elválaszthatatlan a munkálkodástól, azaz az embernek a világ alakítására, megmunkálására, az alkotásra való képességétől.

A Biblia szerint Isten munkálkodó életre teremtette az embert. Bár szintén a Szentírásban megtalálható a munkának a negatív értelmezése is, mely szerint a bűnbe esés következményeként, a Paradicsomból kiűzetéskor, mintegy büntetésül rendelkezett úgy Isten, hogy verejtékes munkával keresse meg, teremtse meg az ember az életben maradásához nélkülözhetetlen javakat.

Ám a munkának, a munkálkodásnak a meghatározó, fő jelentése mégis a világot alakító, jobbá tevő, alkotó tevékenység. Ha tetszik ez az igazi, az emberhez méltó munka. Az elidegenedett társadalmak sajátossága a munkának – már a Bibliában is fellelhető – negatív értelmezése, amikor pusztán az anyagi javak megszerzésére, a pénzkeresésre irányuló kényszerű tevékenység a munkavégzés.

Milyen tartalmú a világ felé forduló, szabad akaraton alapuló, munkálkodó élet? Mi a mozgatója, a motiválója és egyben a célja?